KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/288 Esas sayı  ve 28/09/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  3 yıllık bir tecrübeye sahip boya imalatı işinde çalışan bir işçinin 2008 Yılı itibariyle ortalama ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
     
Dava  konusu 3 yıllık bir tecrübeye sahip boya imalatı işinde çalışan bir işçinin 2008 Yılı itibariyle alabileceği ortalama aylık ücreti, yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;638,70-TL(AltıyüzotuzsekizTürkLirasıyetmişkuruş), net olarak;457,63-TL (DörtyüzelliyediTürkLirasıkırkaltmışüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.13.10.2011.32

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/286 Esas sayı  ve 28/09/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  4 yıllık bir tecrübeye sahip boya imalatı işinde çalışan bir işçinin 2008 Yılı itibariyle ortalama ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
                     
Dava  konusu 4 yıllık bir tecrübeye sahip boya imalatı işinde çalışan bir işçinin 2008 Yılı itibariyle alabileceği ortalama aylık ücreti, yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;638,70-TL(AltıyüzotuzsekizTürkLirasıyetmişkuruş), net olarak;457,63-TL (DörtyüzelliyediTürkLirasıkırkaltmışüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.13.10.2011.32

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.10.2011.32

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.13.10.2011.32

Haber Tarihi : 26/10/2011
Paylaş