KARAR:1
Komitemize havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın satış ve kira rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.27.10.2011.34

KARAR:2
Komitemize havale edilen, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün, satış rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.27.10.2011.34

KARAR:3                   
Komitemize havale edilen, Demantaş A.Ş.'nin,  satış rayiç değer tespit talep eden dilekçesi görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen şirkete bildirilmesine.27.10.2011.34

KARAR:4
Bölgemizde ve Odamıza kayıtlı olan Endüstriyel Temizlik Malzemeleri ve Ambalaj Malzemeleri ticareti yapan üyelerimizle yapılan toplantı konusunda değerlendirme yapıldı.27.10.2011.34                    

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Emrullah Terzioğlu Limited Şirketi'nin, emlak hizmetleri komisyon tarifesi talep ettikleri 27.10.2011 tarihli dilekçesi görüşüldü.
                      
Emlak hizmetleri komisyon tarifesi tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir.

Satışlarda    Alandan  % 3
                   Satandan % 3

Kiralamalarda bir aylık kira bedeli komisyon olarak alınır.
                       
şeklinde belirlenerek Yönetim Kuruluna arzına.27.10.2011.34        

Haber Tarihi : 4/11/2011
Paylaş