KARAR:1
Meslek Grubu üyelerimizin, Odamız üyeliğini gösterir levhaların nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Bu levhaların 20'şer kişilik gruplar halinde Odamız sosyal tesisinde kahvaltı organizasyonuyla dağıtılmasına.11.11.2011.37   

KARAR:2
TOBB'nin Odamıza gönderdiği sigortacılık kayıt levhalarını teslim almayan üyelerimize levhaların teslim   alınması ile ilgili olarak duyuru yapılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.11.11.2011.37  

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.11.2011.37  

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.11.11.2011.37

Haber Tarihi : 18/11/2011
Paylaş