KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesi 21/07/2020 tarih ve 2019/387 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu; genel olarak 10 yıl tünel inşaatında ise 4 yıl kadar hızlı tren şantiyesinde uzun süreli konaklayarak sendikasız Tornacı olarak çalışan bir kişinin 2019 Ekim ayı  itibarı ile alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.12.08.2020.34


KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.08.2020.34

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.12.08.2020.34

Haber Tarihi : 2/10/2020
Paylaş