KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 5.İş Mahkemesi 26/08/2020 tarih ve 2020/407 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 12/02/1997-02/11/1999 ile 12/01/2005-31/01/2020 ayı  itibarı ile yaklaşık 2 ve 15 yıl kadar kaynak ustası olarak görev yapan bir kişinin 31/01/2020 ayında alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.02.09.2020.35

KARAR:2
T.C Karayolları Genel Müdürlüğü’nün E.187750 sayı ve 24.08.2020 tarihli Proforma Fatura Onayı hakkındaki yazısının görüşülmesi.
Söz konusu dilekçede bahsi geçen KİSAN AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE YOL LEVHALARI İMALATI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 29/09/2020 tarih ve ATS2020000000101 sayılı  fatura değerleri komitemizce uygun görülmüş olup fatura tasdikinin  Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce yapılmasına.02.09.2020.35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.09.2020.35

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.02.09.2020.35

Haber Tarihi : 2/10/2020
Paylaş