KARAR:1
Odamızda bugün saat:10:30'da gerçekleştirilecek olan Marka İlleri Müşterek
Komite Toplantı'sıyla ilgili olarak Meslek Komitemizce yapılan ön hazırlıklarımız değerlendirilmiştir.16.11.2011.34

KARAR:2
Meslek Komitemize Lara Organizasyon Reklamcılık A.Ş. (Radyo Relax) Basın
Yayın ve Halka İlişkiler Departmanın reklamlar konusunda haksız rekabet oluşturacak davranışlar bulunduğu hakkındaki şikayet dilekçesi ele alınmış ve dilekçe cevap verilmek üzere ilgili departmana iletilmiştir.16.11.2011.34

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.11.2011.34

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.16.11.2011.34

Haber Tarihi : 23/11/2011
Paylaş