KARAR:1
Komitemize havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün kamulaştırmaya esas rayiç bedel tespit talep eden yazısı görüşüldü.
                   
Meslek Komite Başkan Yadımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.24.11.2011.35

KARAR:2
Komitemize havale edilen, Arifiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, satış rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.24.11.2011.35

KARAR:3                  
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2011/908 Esas sayı  ve 17/11/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  2005-2011 Yılı Eylül Ayı itibariyle alan sorumlusu olan bir kişinin  brüt ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
      
Konu Meslek Komitemizce anlaşılamadığından Odamız Hukuk Müşavirliği tarafından araştırılarak konunun tekrar Meslek Komitemize getirilmesine. 24.11.2011.35
KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2011/869 Esas sayı  ve 26/10/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  27 Ekim 2009 ila 02.09.2011 tarihleri arasında alan bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin  ne kadar  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

5188 Sayılı Güvenlik Kanuna göre Meslek Komite Üyemiz Özden DOYURAN tarafından tespit edilecek fiyat listesinin İç Ticaret Servisi'nce alınarak adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.11.2011.35
                 
KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Kocaali/Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011/900 Muh. Sayı ve 10/11/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği, yapacakları hizmet alım ihalesinde;
      1-Temizlik ekipmanları maliyeti ve amortisman bedellerinin kaç lira olduğu,
      2-Bir işçinin sigorta, yemek ve giyecek bedeli ile toplam maliyetinin kaç lira olduğu ile alakalı yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Ekrem SEÇGİN tarafından hazırlanacak maliyet listesinin  alınarak İç Ticaret Servisi'nce ilgili Savcılığa bildirilmesine.24.11.2011.35
             
KARAR:6
Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nden Odamıza gelen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası yönlendirme levhaları ile ilgili cevabi yazısı görüşüldü.

Gelen cevabi yazıdan ilgili Müdürlükçe sorunumuzun tam olarak anlaşılmadığından Meslek Komitemizce ilgili müdürlükten randevu alınarak sorunumuzun tekrardan şifai olarak anlatılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.24.11.2011.35

KARAR:7
Odamızca Banka aracılığıyla verilen öğrenim burslarından hesap işletim ücreti adı altında ücret alındığı yönünde şikayetler gelmektedir.

Odamızca Bankalar aracılığıyla verilen burs ücretlerinden hesap işletim ücretinin alınmaması yönünde gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24.11.2011.35
                   
KARAR:8
Odamızca fakir öğrencilere verilen kılık-kıyafet yardımı ihalesi üstlenen firma hakkında taahhüt ettiği ürünlerin verilmemesiyle alakalı şikayetler görüşüldü.
                
Sözkonusu şikayetlerin giderilmesi husususunda ilgili firma nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24.11.2011.35

KARAR:9
Bölgemizde ve Odamıza kayıtlı olan Endüstriyel Temizlik Malzemeleri ve Ambalaj Malzemeleri ticareti yapan üyelerimizle Meclis Başkanımız ile Yönetim Kurulu Başkanımızın katılımlarıyla Komitemizin Aralık Ayının ilk haftasında toplantı yapması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.24.11.2011.35

Haber Tarihi : 30/11/2011
Paylaş