KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2010/1171 Esas sayı  ve 02/11/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği, 2003 – 2011 yıllarında bir mikser operatörünün ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava  konusu bir mikser operatörünün 2003 – 2011 yıllarında alabileceği ortalama  ücret, o tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son 2011 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;837,00-TL (SekizyüzotuzyediTürkLirası), net olarak;599,21-TL (BeşyüzdoksandokuzTürkLirasıyirmibirkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.01.12.2011.35

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.12.2011.35

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.01.12.2011.35

Haber Tarihi : 8/12/2011
Paylaş