KARAR:1
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.01.12.2011.33                   
KARAR:2
Meslek Grubu üyelerimizin Oda kayıt levhalarının dağıtımının komite üyelerimizce yapılamayacağından özel kurye aracılığıyla dağıtımının yapılması.01.12.2011.33                    

KARAR:3
Önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak müşterek komiteler toplantısı öncesi  meslek komitemizin sorunları genel hatlarıyla görüşüldü.01.12.2011.33                    
KARAR:4                  
Meslek Komitemiz üyelerince, kırmızı ve beyaz et toptan satışında K.D.V. oranının %1'e düşürülmesi ve perakende satışlarda K.D.V. oranının %8 olarak devam etmesinin resmi ve kayıtlarını düzgün tutan esnaf ile kayıt dışı çalışan esnaf ile arada haksız rekabete meydan vereceğinden ayrıca nihai tüketiciye de fiyat indirimi olarak yansımadığı ifade edilmektedir.

Yönetim Kurulumuzca, sözkonusu K.D.V. oranlarının toptan satışta  K.D.V. %1 olarak düzenlendiği gibi perakende satış K.D.V.'sini de %1 olarak düzenlenmesi hususunda ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.01.12.2011.33                    

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.01.12.2011.33

Haber Tarihi : 8/12/2011
Paylaş