KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Meslek Komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2011/350 Esas sayı  ve 14.11.2011 tarihli,  ortalama aylık miktarı tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava  konusu  15 yıllık bir tecrübeye sahip   laminat parke, halı döşeme
konusunda ustalığı olan bir mağaza sorumlusunun  2011 Yılı Mart Ayı itibariyle alabileceği ortalama aylık ücretin; 2011 Yılının ilk yarısındaki yürürlükteki asgari ücretin %15 fazlası olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.29.11.2011.32

KARAR: 2
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 29.11.2011.32

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 29.11.2011.32

Haber Tarihi : 8/12/2011
Paylaş