KARAR:1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü'nün madeni yağ denetimleri ile ilgili 24.11.2011 tarih ve 929 sayılı yazısı görüşülüp değerlendirme yapıldı. 30.11.2011.33

KARAR:2
Araçlarda kullanılan, madeni yağ adı altında kullanılan kaçak yakıtların faturalanmasında yakıt olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığına Odamız Ticaret Servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.30.11.2011.33 

KARAR:3
Dörtyol Sanayi, Sanayi Orta Cami bölgesinde yoğun olarak sahte fatura basılıp araçlara para karşılığı satıldığının bunun önlenmesi için Sakarya Defterdarlığına ve Emniyet Müdürlüğüne Odamız Ticaret Servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.30.11.2011.33 

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.11.2011.33

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.30.11.2011.33

Haber Tarihi : 8/12/2011
Paylaş