KARAR:1
Meslek grubu üyelerimizle istişare toplantısı yapılması  teklifimizin yönetim kuruluna arzına.15.12.2011.34

KARAR:2
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı proje destekleri görüşüldü ve değerlendirmeler yapıldı.15.12.2011.34

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.12.2011.34                    
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.15.12.2011.34

Haber Tarihi : 29/12/2011
Paylaş