KARAR:1
T.C.GÜMRÜK  VE  TİCARET  BAKANLIĞI  Tüketici  Korunması  ve  Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün Odamıza göndermiş olduğu bilgilendirme yazısında; ilgili firmanın idari cezaya çarptırıldığı konusu görüşüldü.
  
Firmanın Bright Use – X5 adlı elektrik tasarruf cihazlarına ait tanıtımlarında aldatıcılık yaptığı ilgili yazıda bildirilmiştir. Sözkonusu cihazların teknik olarak enerji tasarrufu sağlayamayacağı bilinmekle beraber piyasada benzerlerinin de faaliyet gösterdiği bir gerçektir. Bu itibarla üyelerimizin bu konu hakkında bilgilendirilmesi teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.15.12.2011.32  

KARAR:2
SEDAŞ'ın,  Bekirpaşa  Beldesi  D-100  Karayolu civarındaki üyelerimizin elektrik kesilmeleriyle ilgili şikayet dilekçelerine verdikleri 05/12/2011 tarih ve 014204 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

a)Sözkonusu şikayetlerin gerçek olduğu ve bu bölgede dağıtım şebekesinin
yeterli olmadığı ve iyileştirme yapılması gerçeği SEDAŞ'ca da ifade edilmektedir. Ancak bu hizmetleri yapması gereken kurum SEDAŞ'tır. Zaten mevcut hatların iyileştirilmesi için 2012 yılı yatırım programı dahilinde tadilatları yapacağını SEDAŞ bildirmektedir.

b)Sözkonusu cevabi yazıda SEDAŞ bazı arızaların ve kesintilerin nedenlerini
müşterilerin tesislerindeki arızalara ve malzeme kalitesizliğine bağlamaktadır. Bu görüş doğru olmakla beraber bölge dağıtım şebekesi incelendiğinde asıl sorun dağıtım şebekesinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Dağıtım şebekesinin müşteri talepleri doğrultusunda plansız olarak yapılandırılması sonucunda bu sorunlaryaşanmaktadır. SEDAŞ'ın 2012 yatırım programına göre yapmayı planladığı çözümler ile arıza sayısı ve arızadan etkilenen müşteri sayısı asgariye indirileceği aşikardır. Bu itibarla yapılması elzem olan çalışmaların yatırım programı beklenmeden acilen yapılmalıdır.

c)Sonuç olarak dağıtım şebekelerinin planlamaların ihtiyaçların görülerek
önceden yapılması gerekmektedir. Aksi halde bu tür sorunların yaşanacağı gerçektir.

Şikayet sahibi üyelerimize cevabi SEDAŞ yazısı doğrultunda yukarıdaki görüşlerimizin bildirilmesine ve SEDAŞ'a yapılacak tadilatların yatırım programını beklemeksizin acilen yapılması gerektiği yönünde yazı yazılması  teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 15.12.2011.32  
           
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.12.2011.32

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.15.12.2011.32

Haber Tarihi : 29/12/2011
Paylaş