KARAR:1
Hazine Müsteşarlığı'nın  sigorta acentelerine verilen levhalarda gerçek kişi sigorta acentelerimizin ticaret sicilinde bulunan unvanlarının tam olarak yer alması talebimiz  ile ilgili 17/11/2011 tarih ve 44201 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Bahsi geçen yazının meslek grubu üyelerimize mail olarak gönderilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.12.2011.38   

KARAR:2
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılına ait araçların zorunlu trafik sigortaları ile ilgili açmış olduğu sigorta hizmeti ihalesinde, Sakarya acentelerine bu hizmetin verilmediği konusunun araştırılması ile ilgili Odamız ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.12.2011.38

KARAR:3
Zorunlu deprem sigortasının tanıtımı ve Sakarya'mızda bilincin arttırılması ile ilgili elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemlerinde zorunlu olarak istenmesi ile ilgili çalışma başlatılması konusunda Odamız ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.12.2011.38

KARAR:4
İş makinelerinin Ticaret ve Sanayi Odasından çıkarılan ruhsatları üzerinden TRAMER'de kaydı olmadığından zorunlu trafik sigortası kesilememektedir. Bu konu ile ilgili TRAMER'den Odamız ticaret servisince bilgi istenmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.12.2011.38

KARAR:5
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılına ait araçların zorunlu trafik sigortaları ile ilgili açmış olduğu sigorta hizmeti ihalesi ile ilgili TRAMER'e alt taban fiyatlarının istenmesi konusunda Odamız ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16.12.2011.38

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.12.2011.38

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.16.12.2011.38

Haber Tarihi : 29/12/2011
Paylaş