KARAR:1
TOBB'nin  Mesleklerin  Gruplandırılması,  Nace  kodu  çalışmalarının  kendileri bünyesinde yapıldığına dair 14.12.2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna.27/12/2011.36
KARAR:2
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün gayrimenkul tahmini  bedel tespit talep eden yazısı (29/11/2011 tarih ve 4896 sayılı) görüşüldü.

Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.27/12/2011.36

KARAR:3
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün gayrimenkul satış rayiç değer tespit talep eden yazısı (06/12/2011 tarih ve 4961 sayılı) görüşüldü.

Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.27/12/2011.36
                   
KARAR:4                   
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün gayrimenkul kira rayiç bedel tespit talep eden yazısı (21/11/2011 tarih ve 4802 sayılı) görüşüldü.
          
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.27/12/2011.36

KARAR:5
Komitemize havale edilen, Sakarya İl Özel İdaresi'nin gayrimenkul satış rayiç değer tespit talep eden yazısı (28/11/2011 12040 sayılı ) görüşüldü.
                   
Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.27/12/2011.36

KARAR:6
28.meslek komitesi adına kentimizdeki ticari arsalardaki imar oranı konusunda yerel basına hitaben haber yapılmasına, haber içeriğinin  Meslek

Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI ve Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından hazırlanmasına.27/12/2011.36

KARAR:7
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin
2011/952 Esas sayı  ve 07/12/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  2010 Yılı 11. ay itibari ile turizm sorumlusu ve araç kiralama sorumlusu olarak çalışan  bir kişinin   ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu  turizm sorumlusu ve araç kiralama sorumlusu olarak çalışan  bir kişinin 2010 yılı  11. ay itibari ile   aylık ücretinin   dönemin asgari ücret net miktarı 599,12   TL olarak bildirilmesine.27/12/2011.36

KARAR:8
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya iş mahkemesinin 2011/908 esas ve 17/11/2011 tarihli yazısı görüşüldü.

İlgili yazıdaki verilerle söz konusu aylık ücret tespitinin yapılamayacağı hususunda yazı yazılmasına.27/12/2011.36

KARAR:9
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2011/751 Esas sayı  ve 07/12/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  1996-2010 Yıllarında finans ve muhasebe yöneticisi olarak görev yapan bir kişinin  ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
       
İlgili yazıdaki verilerle söz konusu aylık ücret tespitinin yapılamayacağı hususunda yazı yazılmasına.27/12/2011.36

KARAR:10
Orta hasarlı binalar konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Sakarya  Valiliği ve Büyükşehir  Belediye Başkanlığına komitemiz adına teşekkür edilmesi  bu hususun  komitemiz  ile ilgili yapılacak haber metnine eklenmesine.27/12/2011.36
             
KARAR:11
Erenler ve Arifiye Belediye Başkanlıklarının 18.Madde uygulamalarının görüşmek üzere komitemizce ziyaret edilmesine. Gerekli randevularının  Odamız özel kalem servisince  alınmasına.27/12/2011.36

Haber Tarihi : 9/1/2012
Paylaş