KARAR:1 
TOBB'nin Mesleklerin     Gruplandırılması,    Nace     kodu     çalışmalarının kendileri bünyesinde yapıldığına dair 14.12.2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.03.01.2012.35 

KARAR:2
Süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ürünlerinde fire ve zayiat oranları ile ilgili  diğer oda ve borsalardan gelen yazılardaki veriler incelenerek, çalışma yapılıp, bir sonraki toplantımızda Odamız fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesine.03.01.2012.35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.01.2012.35

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.03.01.2012.35  

Haber Tarihi : 11/1/2012
Paylaş