KARAR:1
TOBB'nin    Mesleklerin     Gruplandırılması,    Nace     kodu     çalışmalarının kendileri bünyesinde yapıldığına dair 14.12.2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna.12.01.2012.35
              
KARAR:2                  
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili meslek grubumuzu bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlenmesi ve sözkonusu kanunun uygulaması ile ilgili düzenlemeler yapılmadan düzeltilmesi gereken kısımlar ile ilgili yönetim kurulumuzca girişimlerde bulunulmasına. 12.01.2012.35                       
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.01.2012.35                    
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.12.01.2012.35
Haber Tarihi : 18/1/2012
Paylaş