KARAR:1
T.O.B.B.'nin    Mesleklerin     Gruplandırılması,    NACE     kodu     çalışmalarının    kendileri bünyesinde yapıldığına dair 14.12.2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Malumat hasıl olduğuna.13.01.2012.39

KARAR:2
Yalçın Köksal “Köksal Sigorta Aracılık Hizmetleri”nin,  Geyve Belediyesi'nde çalışan Yılmaz Alev'in elinde çanta ile “Sakarya Turnalar Acentesi” üzerinden sigorta işlemleri yaptığını belirtip konunun araştırılarak gereğinin yapılmasını talep eden 13.01.2012 tarihli dilekçesi görüşüldü. “Sakarya Turnalar Acentesi” ile görüşülerek konu ile ilgili bilgilendirilmiştir.13.01.2012.39

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.01.2012.39  

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.13.01.2012.39     

Haber Tarihi : 19/1/2012
Paylaş