KARAR:1
Komitemize havale edilen, Sakarya İş Mahkemesi'nin 19.12.2011 tarih ve 2011/878 Esas sayılı, torna tesfiye işçisinin aylık brüt ücret tespit talebiyle ilgili yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırma neticesinde; torna tesfiye işinde 7 yıllık tecrübeye sahip kalifiye bir işçinin 2011 Yılı Eylül Ayı itibariyle alacağı aylık brüt ücret 1.180,00- TL(BinyüzseksenTürklirası) olarak tespit edilmiş olup, ilgili mahkemeye bildirilmesine. 20.01.2012.35

KARAR:2
Komitemize havale edilen Sakarya İş Mahkemesi'nin 17.01.2012 tarih ve 2012/61 Esas sayılı, 05.05.2010 tarihinde makina operatörü olarak çalışan bir işçinin brüt aylık ücret tespitiyle ilgili yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırma neticesinde; 2004-2010 tarihleri arasında, makina operatörü olarak çalışan bir işçinin, 05.05.2010 tarihi itibariyle alacağı aylık brüt ücret 1.000,00- TL(Bin Türklirası) olarak tespit edilmiş olup, ilgili mahkemeye bildirilmesine. 20.01.2012.35

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.01.2012.35

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.20.01.2012.35

Haber Tarihi : 26/1/2012
Paylaş