KARAR:1
Komitemize havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, muhammen bedel tespit talep eden 21/12/2011 840-9327 sayılı yazısı görüşüldü.
                   
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.26/01/2012.37
        
KARAR:2
Komitemize havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, muhammen bedel tespit talep eden 22/12/2011 844-9343 sayılı yazısı görüşüldü.
                 
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.26/01/2012.37
                   
KARAR:3
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün günün rayiçlerine göre getirebileceği ecrimisil değeri talep eden yazısı (03/01/2012 tarih ve 13 sayılı) görüşüldü.
                   
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.26/01/2012.37
                   
KARAR:4                   
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün günün rayiçlerine göre getirebileceği ecrimisil değeri talep eden yazısı (03/01/2012 tarih ve 14 sayılı) görüşüldü.
                   
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.26/01/2012.37
       
KARAR:5
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün irtifak hakkı bedeli talep eden yazısı (03/01/2012 tarih ve 28 sayılı) görüşüldü.
                  
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.26/01/2012.37    
      
KARAR:6
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün kira rayiç bedeli talep eden yazısı (04/01/2012 tarih ve 66 sayılı) görüşüldü.
                   
Meslek Komite üyesi  Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.26/01/2012.37            
       
KARAR:7
Komitemizce daha önce Odamızı ziyarette bulunan Tapu Müdürlerine iadei ziyarette bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.26/01/2012.37            
KARAR:8
Bölgemizde ve Odamıza kayıtlı olan Temizlik Hizmetleri veren alt grubumuzla Komitemizin Şubat Ayı içinde toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.26/01/2012.37
      
KARAR:9
Odamızca emlakçı alt meslek grubumuza  yönelik gayrimenkul değerleme eğitimi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.26/01/2012.37
Haber Tarihi : 1/2/2012
Paylaş