KARAR:1
Odamıza  gelen ve komitemize  havale edilen  T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2011/870 esas sayı  ve 19.12.2011 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.   Dava konusu   12 yıllık tecrübeye sahip bir muhasebe müdürünün  eğitim durumu ve bölgenin durumuna göre aylık ücretinin   Eylül 2011 tarihi itibariyle 1,500.00TL(BinbeşyüzTürklirası) ile 2,000.00TL (ikibinTürklirası) arasında değişebileceğinin bildirilmesine.19.01.2012.35

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya Vizyon Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.'nin,   sigorta acentelerinin haklarının çantacı tabir edilen kişilerden korunması talebi ile ilgili 10.02.2012 tarihli   dilekçesi görüşüldü.
Sakarya Vizyon Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. ortaklarının, bilgilendirme ve aydınlatma amacıyla komite üyelerimizce ziyaret edilmesine.14.02.2012.40  
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.02.2012.40  

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.14.02.2012.40       

Haber Tarihi : 22/2/2012
Paylaş