KARAR:1
08. ve 26. Meslek Gruplarına yönelik Oda meclis toplantı salonunda 01 Mart 2012 Perşembe  saat 10.00da  tarihinde  Kaynarca mobilya İhtisas OSB için yer tahsisi ile son bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine. Toplantı ile ilgili Meslek gruplarının  email , komitlerin  de sms yoluyla bilgilendirilmesine.27/02/2012.36
             
KARAR:2
Kamyonetlerin boş ağırlığı ve kasa ağırlığı ile birlikte 3 tonu geçtiğinden İstiap  haddi 3,5 ton olduğundan dolayı yük taşımacılığı için 500 kg kalmaktadır. Bu durum taşımacılık yönünden işlevselliğini yitirmekte ve üyelerimizin yüksek meblağlı cezalarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için kamyonetlerde istiap haddinin 5 tona çıkarılması için Ticaret Müdürlüğümüzce TOBB ve ilgili birimlere  yazı yazılmasına.27/02/2012.36
             
KARAR:3
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27/02/2012.36
             
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.27/02/2012.36
Haber Tarihi : 1/3/2012
Paylaş