KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sağlık Bakanlığı Müfettişliği'nin, Odamızdan talep ettiği medikal malzemeleri rayiç bedel tespit talep ettiği 21/02/2012 tarih ve 186/17 sayılı yazısı ve eki liste incelendi.
Meslek Komitemizce bulunabilen rayiç fiyatları aşağıdaki belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.
1-13/01/2011 Tarihi itibariyle;
İdrar stribi (Tam Otomatik İdrar
Mikroskopisi,Küvet ve Tüp                 1 Adet        TESPİT EDİLEMEDİ.
2-08/09/2011 Tarihi itibariyle;
Karbonfiber ameliyat masası              1 Adet         65.000,00-TL+K.D.V
3-28/01/2011 Tarihi itibariyle;
11.5-12.0 f klasik (düz) çift lümenli
hemodiyaliz Katateri kiti 15cm            1 Adet        TESPİT EDİLEMEDİ.
11.5-12.0 f klasik (düz) çift lümenli
hemodiyaliz Katateri kiti 20cm            1 Adet        TESPİT EDİLEMEDİ.
11.5-12.0 f juguier Katateri                1 Adet        TESPİT EDİLEMEDİ.
4-09/06/2011 Tarihi itibariyle;
Üreter Katateri 4 fr                             1 Adet             18,75-TL+K.D.V.
Üreter Katateri 5 fr                             1 Adet             18,75-TL+K.D.V.
Üreter Katateri 6 fr                             1 Adet             18,75-TL+K.D.V
Perkütan giriş iğnesi                          1 Adet             64,00-TL+K.D.V
Perkütan malekot nefrostomy seti      1 Adet        1.580,00-TL+K.D.V
5-08/08/2011 tarihi itibariyle;
Trombinli Hemostatik Jelatin Matrix      1 Adet          TESPİT EDİLEMEDİ.
Polypropylene Monoflament Monosorbe Sütur
6/0 Çift İğneli Taper Yuv.Sivri Uçlu 75 CM
0,7 MT. 13 MM                                     1 Adet          TESPİT EDİLEMEDİ.
Beyin Cerrahi Peti 25x75 MM (10'lu poşet) 1 Adet            6,50-TL+K.D.V
Ünimağ
Beyin Cerrahi Peti 40x40 MM (10'lu poşet) 1 Adet            6,50-TL+K.D.V
6-07/09/2011 Tarihi itibariyle;
Polyester Sütur No:5 55 MM. ½               1 Adet          TESPİT EDİLEMEDİ.
No:1 Polyglactin 910 Karaciğer Süturu 63 MM
3/8 Ç. Round Body Blunt 1 M.                 1 Adet          TESPİT EDİLEMEDİ.
7-30/11/2011 Tarihi itibariyle;
C Kollu Skopi Cihazi Yazılım Update        1 Adet          TESPİT EDİLEMEDİ.

KARAR:2
Meslek Komitemizce, K.K.K.1.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan talep ettiğimiz ihaleye konu sözleşme, ihale mektubu ve ekleri ile teknik şartname incelendi ve Seçkin SANDIKYAPAN dinlendi.                        
Üyemize Disiplin Kurulu'nda en hafif cezanın verilmesi teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına.24/02/2012.36

KARAR:3
Meslek Komitemizce, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla  07 Mart
2012 Çarşamba Çark Caddesi'nde Kahve Diyarı'nın yan tarafındaki alanda ücretsiz göz taraması, şeker taraması yapılması ve  yapılabilecek diğer etkinlikler konusunda da Odamız Kadın Girişimciler Kurulu'yla istişarede bulunulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına24/02/2012.36

Haber Tarihi : 1/3/2012
Paylaş