KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2016/972 Esas sayı  ve 26/01/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği, 2001 Yılı Kasım Ayı itibariyle 6 yıllık tecrübeye sahip bir ağır vasıta şoförünün ne kadar aylık  brüt alabileceği hususu görüşüldü.

2001 Yılı Kasım Ayı itibariyle 6 yıllık tecrübeye sahip bir ağır vasıta şoförün alabileceği brüt aylık emsal ücret, o tarihdeki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu 2001 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak eski Türk Lirası ile 146,947,500- Eski Türk Lirası olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.01.03.2012.38

KARAR:2
Meslek Komitemizce bir araştırmada kullanılmak üzere, Çevre illerdeki (Kocaeli, Bilecik, Düzce, İstanbul, Eskişehir, Bolu) Odalarından, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait  1A grubu kum-çakıl ocağı ve 1A grubu stabilize ocağı yıllık kiralama bedellerinin tespit edildiği encümen kararlarının birer suretlerinin talep edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.01.03.2012.38

KARAR:3
Odamızda Ekim veya Kasım 2012'de gerçekleştirilmesi planlanan  seçimlerde Komitemiz, Meclis ve Üyelerinin adaylıklarıyla ilgili görüşmelerde  bulunuldu.01.03.2012.38

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.03.2012.38
           
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.01.03.2012.38

Haber Tarihi : 7/3/2012
Paylaş