KARAR:1

Odamıza  gelen ve komitemize  havale edilen  T.C.Pamukova  Asliye Hukuk  Mahkemesi'nin 2011/502 esas
sayı ve 13.02.2012 tarihli, ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. Yazı ekindeki
bilgiler dikkate alınarak, dava konusu mesleki pazarlamacının (satış temsilcisinin) aylık ücretinin
14/08/2009 tarihi itibariyle net 546.48TL (BeşyüzkırkaltıTürklirasıkırksekizkuruş) olarak 
bildirilmesine.08.03.2012.37

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.03.2012.37                 

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.03.2012.37

Haber Tarihi : 14/3/2012
Paylaş