KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sağlık Bakanlığı Müfettişliğinin 26/03/2012 186/39 fiyat araştırması konulu rayiç bedel talep eden yazısı görüşüldü.
 
Komitemizce Şehrimiz Medikal firmaları bünyesinde yapılan araştırmada söz konusu rayiç bedeller ile ilgili fiyat tespitleri yapılamamaktadır. 30.03.2012.38
                      
KARAR:2
Meslek Komitemizin alt grubu olan medikalcılar ve tıbbı malzeme satıcılarıyla mesleklerinin sorunlarının görüşüleceği bir toplantının SATSO Sosyal Tesisinde 06 Nisan 2012 Cuma saat: 15.00 tarihinde yapılmasına.
                      
Konuyla ilgili e-mail gönderilmesine. Odamız üyesi olmayan Medikal ve tıbbı malzeme satıcısı firmaların da söz konusu toplantıya iştiraki için Genel Sekreterliğimizce Sakarya Esnaf Odaları Birliği'ne  (SESOB)   yazı yazılarak toplantının bildirilmesine. 30.03.2012.38

KARAR:3
TOBB'nin, toplu iş ilişkileri kanunu tasarısındaki değişiklikler ile ilgili
20/03/2012 tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.30.03.2012.38

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.03.2012.38

Haber Tarihi : 5/4/2012
Paylaş