KARAR:1
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi ‘nin 14/03/2012 tarih ve 2011/365 Esas sayılı ücret tespiti ile ilgili yazısı görüşüldü.
        
Meslek Komite üyesi Ekrem SEÇGİN tarafından tespit edilecek ücretin adı geçen mahkemeye  bildirilmesine.29.03.2012.39

KARAR:2
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 23/03/2012 tarih ve  3747 sayılı güvenlik hizmet alımı konulu yazısı görüşüldü.

Söz konusu hizmet fiyat teklifinin meslek grubu üyelerimiz; 1. Jan-em Ltd. , 2. Cebir Ltd. ve  3. Bayrak Güvenlik Ltd. ‘ten alınarak adıgeçen kuruma  bildirilmesine.29.03.2012.39
                     
KARAR:3
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İl Özel İdaresi Yapı kontrol müdürlüğü ‘nün 03/03/2012 tarih ve 2940 sayılı rayiç bedel tespiti konulu yazısı görüşüldü.
                  
Meslek Komite üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39
                 
KARAR:4
Komitemize havale edilen  T.C.Adapazarı belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 20/02/2012 tarih ve 1094 sayılı yazısı görüşüldü.
                   
Meslek Komite üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39
                    
KARAR:5
Komitemize havale edilen  T.C.Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nin  22/03/2012 tarih ve 5320 sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39

KARAR:6                    
Komitemize havale edilen  T.C. Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  14/03/2012 tarih ve 933 sayılı ile 08/03/2012 yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39
                     
KARAR:7
Komitemize havale edilen  T.C.Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün  16/02/2012 tarih ve 384 sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite üyesi Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39

KARAR:8
Komitemize havale edilen  T.C.Sakarya PTT BaşMüdürlüğü'nün  22/03/2012 tarih ve 3193 sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan yardımcısı  İsmail BAŞAVCI  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39
                    
KARAR:9
Komitemize havale edilen  T.C.Sakarya PTT BaşMüdürlüğü'nün  22/03/2012 tarih ve 3194 sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan yardımcısı  İsmail BAŞAVCI  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39
                    
KARAR:10
Komitemize havale edilen  T.C. Sakarya PTT BaşMüdürlüğü'nün  22/03/2012 tarih ve 3195 sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan yardımcısı  İsmail BAŞAVCI  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39
                    
KARAR:11
Komitemize havale edilen Sakarya ili 2.OSB Müteşebbisleri Derneği   08/03/2012 tarih ve 039  sayılı yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan yardımcısı İsmail BAŞAVCI  tarafından tespit edilecek değerleme raporunun adıgeçen kuruma bildirilmesine.29.03.2012.39                     

Haber Tarihi : 5/4/2012
Paylaş