KARAR:1 
TOBB'nin, toplu iş ilişkileri kanunu tasarısındaki değişiklikler ile ilgili 20/03/2012 tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.03.04.2012.38

KARAR:2
TOBB'nin, MKEK'nun, av bayilerinin mermi talebini karşılamasına dair talebimize istinaden gelen cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.03.04.2012.38

KARAR:3
TOBB'nin,  gıda üreticisi ve satıcısı firmalara verilen cezaların makul seviyelerde olmasına dair talebimize istinaden gelen cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.03.04.2012.38

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2011/560 esas sayı  ve   01.03.2012   tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.    Dava konusu tavuk çiftliğinde müdür olarak çalışan 4  yıllık tecrübeye sahip bir kişinin aylık ücretinin 26.12.2008  tarihi itibarı ile  yürürlükteki net asgari ücret olan  457,63-TL (DörtyüzelliyediTürklirasıaltmışüçkuruş)'un  % 10  fazlasının bildirilmesine.03.04.2012.38 

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.04.2012.38

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.03.04.2012.38

Haber Tarihi : 11/4/2012
Paylaş