KARAR:1
TOBB'nin,   toplu   iş   ilişkileri   kanunu   tasarısındaki   değişiklikler   ile   ilgili
20/03/2012 tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.12.04.2012.36

KARAR:2
SEDAŞ'ın,   indirimli   özel   fiyat   uygulamasının  devam  ettirilmesi   talebimize
istinaden gelen 15/03/2012 tarih ve 4890 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.04.2012.36

KARAR:3
Enerji   faturalarında  TRT  payı,  enerji   fonu  ve  belediye   tüketim   vergilerinin
Hesaplanmasında kayıp - kaçak bedelleri dahil edilerek yüzdeler üzerinden hesaplanması gerekirken bazı firmalar kayıp - kaçak bedellerini eklemeden fiyatlandırma yapmışlardır.(Bu uygulama tedarikçiler arasında haksız rekabete yol açmıştır.) Bu durum TRT tarafından mahkemeye götürülmüş, mahkeme kararı ile bu ikisi arasındaki fark bedeli yanlış uygulama yapan tedarikçiler tarafından tüketicilere fark faturası olarak yansıtılmıştır. Bu durum tüketicilerin mağdur olmasına sebep olmuştur. Sözkonusu fatura farkı kesilmiş üyelerimizin hukuki haklarını araştırmaları konusunda bilgilendirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.04.2012.36       

KARAR:4
Sakarya'lı SEDAŞ müşterisi,  kayıp - kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasını
mahkeme kararıyla iptal ettirmiştir. Sözkonusu tahsil edilen kayıp - kaçak bedellerinin bütün SEDAŞ müşterilerine iade edilip edilmeyeceğinin SEDAŞ'a sorulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.04.2012.36

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.04.2012.36

KARAR:6

Haber Tarihi : 19/4/2012
Paylaş