KARAR:1

Medikal malzeme sektörüne  yönelik gerçekleştirilen  alt grup toplantısında iletilen   sektörel  sorunları görüşmek üzere Komite olarak İl Sağlık müdürlüğünün  ziyaret edilmesine, 
      
Komitemizin söz konusu ziyareti için (27 Nisan 2012 Cuma günü gerçekleştirilecek medikal sektörü ikinci toplantısından önce olmak kaydıyla) Özel Kalem birimimizce İl Sağlık müdürlüğünden randevu alınmasına,
                          
Hususlarının müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.13.04.2012.40

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.04.2012.40

Haber Tarihi : 19/4/2012
Paylaş