KARAR:1
TOBB'nin, toplu iş ilişkileri kanunu tasarısındaki değişiklikler ile ilgili 20/03/2012 tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.                 

Malumat hasıl olduğuna.13.04.2012.42

KARAR:2
Yeni Türk Ticaret Kanununun “sigortacılık sektörü” ile ilgili getirdikleri hakkında, konunun uzmanı bir kişi tarafından, meslek grubumuza yönelik seminer düzenlenmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.13.04.2012.42

KARAR:3
Sigorta acentelerine yaptırılan poliçelerdeki iptallerden kaynaklanan komisyon iadelerinin belli bir statü dahiline sokularak en azından hizmet bedeli adı altında bir tutarın acentelere verilmesi hakkında ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.13.04.2012.42

KARAR:4
Acenteler tarafından 5684 sayılı kanun tarafından acentelerin sorumlu tutulduğu bilgilendirme formunun doldurma yükümlülüğünün acentelerin üzerinden kaldırılması veyahutta sigorta şirketlerinin de bundan sorumlu tutulması için ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.13.04.2012.42

KARAR:5
Sigorta acentelerinin kanunen yaptırmak zorunda olduğu mesleki sorumluluk poliçelerinin limitlerinin en az olay başı 100,000-TL, yıllık 1,000,000-TL'na teminatların arttırılması konusunda ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.13.04.2012.42

KARAR:6
Sigorta acentesi olarak mesleki faaliyetini gösterirken vefat eden meslekdaşlarımızın mağdur edilmemesi  için eldeki portföyün de kaybolmaması amacıyla ailelerinin yeni şirket kurmalarına imkan sağlanması ve bunun için alınan TOBB giriş aidat tutarından muaf tutulması için ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.13.04.2012.42

KARAR:7
Yeni Türk Ticaret Kanunu şartlarının sigorta acenteliğini şirket olarak yapan meslekdaşlarımızı zora sokacağından mevcut şirketlerin şahıs kaydına çevrilmesi halinde TOBB aidatından muaf tutulması için ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.13.04.2012.42

KARAR:8
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.04.2012.42  

KARAR:9
Dilek ve temenniler dinlendi.13.04.2012.42  

Haber Tarihi : 19/4/2012
Paylaş