KARAR:1

TOBB'nin, toplu iş ilişkileri kanunu tasarısındaki değişiklikler ile ilgili 20/03/2012 tarih ve 6715 sayılı bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.12.04.2012.38
           
KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/821 Esas sayı  ve 02/03/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği, 08/02/2006 ila 04/07/2009 tarihleri arasında makine parçası satışı yapılan bir şirkette muhasebe satın alma elemanı olarak çalışan bir kişinin ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
           
Dava  konusu makine parçası satışı yapılan bir şirkette muhasebe satın alma elemanının, 08/02/2006 ila 04/07/2009 tarihleri arasında alabileceği ortalama aylık ücreti, o tarihteki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son olarak (2009 Yılı ikinci dönemi itibariyle) brüt olarak;693,00-TL(AltıyüzdoksanüçTürkLirasıyetmişkuruş), net olarak;496,53-TL (DörtyüzdoksanaltıTürkLirasıelliüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.04.2012.38
           
KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.04.2012.38                      
           
KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.12.04.2012.38                   

Haber Tarihi : 26/4/2012
Paylaş