KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, 05/11/2002 Yılı itibariyle 1 m3 çakılın  satış fiyatının tespitini talep ettiği 26/04/2012 tarih ve 2011/901 Esas Sayılı yazısı görüşüldü.

05/11/2002 Yılı itibariyle, ocak teslim (yerinde)  1 m3 çakılın fiyatının  2.000,00-TL+K.D.V. olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 03.05.2012.40            
          
KARAR:2
T.O.B.B.'un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün, “Kum-Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği”nin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla kum-çakıl ve benzeri maddelerin alınması, işletilmesi ve kontrolü yönetmeliği revizyonu taslağı hakkında Komitemiz görüşlerini talep ettiği 19/04/2012 tarih ve 9249 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.

Komitemiz üyelerince sözkonusu taslak yönetmeliğin incelenerek görüşlerimizin ilgili merciye elektronik ortamda bildirilmesine. 03.05.2012.40            

KARAR:3          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.05.2012.40           
           
KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.03.05.2012.40

Haber Tarihi : 14/5/2012
Paylaş