KARAR:1
Odamız ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşecek "3+1 Eğitim Modeli" ile ilgili Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ali KIRKSEKİZ tarafından yapılan sunum dinlendi.

Sunumdaki  "3+1 Eğitim Modeli" Elektronik Broşürünün meslek grubundaki üyelerimize bilgi işlem servisimizce toplu e-mail yoluyla duyurulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.11.05.2012.43

KARAR:2
1 Mayıs 2012 Tarihinde yapılan T.O.B.B. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.11.05.2012.43

KARAR:3
Sigorta acentelerinin kanunen yaptırmak zorunda olduğu mesleki sorumluluk poliçelerinin limitlerinin en az olay başı 100,000-TL, yıllık 1,000,000-TL'na teminatların arttırılması konusunda ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.11.05.2012.43

KARAR:4
Yeni Türk Ticaret Kanununun “sigortacılık sektörü” ile ilgili getirdikleri hakkında, konunun uzmanı bir kişi tarafından, meslek grubumuza yönelik seminer düzenlenmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.11.05.2012.43

KARAR:5
Sigorta acentelerine yaptırılan poliçelerdeki iptallerden kaynaklanan komisyon iadelerinin belli bir statü dahiline sokularak en azından hizmet bedeli adı altında bir tutarın acentelere verilmesi hakkında ticaret servisince TOBB SAİK'e yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.11.05.2012.43

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.05.2012.43  

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.11.05.2012.43

Haber Tarihi : 17/5/2012
Paylaş