KARAR:1
Yılgenci San.ve Tic. Anonim Şirketi'nin 11.05.2012  tarih ve  fatura tasdiki konulu dilekçesi görüşüldü.

Söz konusu dilekçede bahsi geçen fatura değerleri komitemizce uygun görülmüş olup fatura tasdikinin  Odamız Ticaret Müdürlüğü'nce yapılmasına.11/05/2012.40

KARAR:2
Dilek ve temenniler dinlendi.11/05/2012.40

Haber Tarihi : 17/5/2012
Paylaş