KARAR:1 
T.O.B.B.'nin, gıda üreticisi firmalara verilecek cezai müeyyidelerin makul seviyelere çekilmesi talebimizle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden gelen 20/04/2012 tarih ve 9371 sayılı yazısı ve eki cevabi yazı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.05.06.2012.40

KARAR:2
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sakarya Şube Müdürlüğü'nün, kanunen mülkiyeti kamuya geçirilen yivsiz av tüfeklerinin kıymet takdirinin yapılabilmesi için oluşturulan komisyona Odamızdan üye talep eden 14/05/2012 tarih ve 555 sayılı yazısı görüşüldü.

Belirtilen komisyonda Odamızı temsilen  Tayfun KESER ve Yunus KÖSE'nin isimlerinin adı geçen Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.05.06.2012.40

KARAR:3
Pak Tavuk A.Ş.'nin, toptan tavuk eti satışlarındaki K.D.V.'nin eskiden olduğu gibi %8'e  yükseltilmesini talep eden 12/04/2012 sayılı yazısı görüşüldü.

Firmanın talebi ile ilgili K.D.V.'nin dengelenmesi ve yükseltilmesi hakkında Odamız Ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.05.06.2012.40

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.06.2012.40

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.05.06.2012.40

Haber Tarihi : 20/6/2012
Paylaş