KARAR:1
Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak AGDAŞ yetkililerince, doğalgaz tesisatlarıyla ilgili son değişiklikler ile önerilerin değerlendirilip karara bağlanacağı toplantının 19 Haziran 2012 Salı Günü saat:15.00 – 17.00 arasında Odamız Yeni Meclis Salonunda yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.08/06/2012.47 
        
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08/06/2012.47

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.08/06/2012.47

Haber Tarihi : 21/6/2012
Paylaş