KARAR:1
Komitemize havale edilen Güven Çelik Hasır ve Panel Çit Sistemleri İmalat San.ve Tic. Ltd Şti'nin 04.06.2012  tarihli  fatura tasdiki konulu dilekçesi görüşüldü.

Söz konusu dilekçede bahsi geçen fatura kalemlerinin Odamız ticaret servisince araştırılarak fatura red veya onayının yapılmasına.22/06/2012.42

KARAR:2
Gündemin ikinci maddesi TOBB ‘nin; Odamız meclisince onaylanan 33.meslek grubu onay talebi ile ilgili yazısına istinaden cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.22/06/2012.42

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.22/06/2012.42

Haber Tarihi : 27/6/2012
Paylaş