KARAR:1
Komitemizce, Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Süleyman DİŞLİ'den Meslek Grubumuzun sorunlarının görüşülmesi amacıyla randevu alınması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.28.06.2012.42
                    
KARAR:2                    
Komitemize havale edilen T.C.Hendek Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 23/05/2012 tarih ve B.07.4.DEF.4.54.40/54050200012/230 sayılı yazısı görüşüldü.
                   
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.28.06.2012.42
                    
KARAR:3
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  18/06/2012 ile 20/06/2012 tarih ve 2057 ve 2098 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.28.06.2012.42
                    
KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.06.2012.42
                    
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.28.06.2012.42
Haber Tarihi : 4/7/2012
Paylaş