KARAR:1
Odamız ile Adapazarı  Fatih Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 7.Meslek Komitesi arasında, adıgeçen Lisesinin “Tesisat Teknolojisi Bölümü”nde, sektörümüzde çalışan elemanların teknik eğitim seviyelerinin nitelik ve niceliklerin arttırılmasına sağlamak  amacıyla  meslek kursları  verilmesi için ekteki protokolün Oda Yönetim Kurulu Başkanızca imzalanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.06.2012.48              
Haber Tarihi : 4/7/2012
Paylaş