KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müffettişliği'nin, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği nezdinde yaptıkları denetim nedeniyle, Odamızdan talep ettiği  iş ve malzemelere ait rayiç bedel tesbitini talep ettiği 26/06/2012 tarih ve 328-43/27 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
                   
Meslek Komitemizce ekte belirtilen rayiç fiyatların adıgeçen Müfettişliğe bir üst yazıyla bildirilmesine. 11.07.2012.42
                   
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.07.2012.42

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.07.2012.42

Haber Tarihi : 23/7/2012
Paylaş