KARAR:1
Komitemize havale edilen S.S.Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin   09/07/2012 tarih ve L.15/2004 sayılı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kooperatife bildirilmesine.26.07.2012.43
                    
KARAR:2                    
Komitemize havale edilen Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 02/07/2012 tarih ve B021SGM4540002/T/3624 sayılı yazısı görüşüldü.
                   
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.26.07.2012.43
                    
KARAR:3
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  19/06/2012 ile 21/06/2012 tarih ve 2088 ve 2139 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.26.07.2012.43
                    
KARAR:4
Komitemize havale edilen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, yeni hizmete girecek binalarındaki ticari alanların kira rayiç bedellerinin tespitini talep ettikleri 10/07/2012 tarih ve 12777 sayılı  yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.26.07.2012.43
                    
KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.07.2012.43
                    
KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.26.07.2012.43

Haber Tarihi : 2/8/2012
Paylaş