KARAR:1

T.O.B.B.'nin, toptan tavuk eti satışlarında KDV oranının eski seviyesine getirilmesi talebimize istinaden gelen 24/07/2012 tarih ve 16142 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.07.08.2012.42

KARAR:2

Odamıza  gelen ve komitemize  havale edilen  T.C. Pamukova  Asliye Hukuk  Mahkemesi'nin 2011/502 esas sayı ve 07.06.2012 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. Dava konusu süt ürünlerinin üretimi ve pazarlaması üzerine çalışan bir işyerinde yaklaşık 13 yıllık tecrübeye sahip ustabaşı statüsünde çalışan bir kişinin aylık ücretinin net  1,100.00TL (BinyüzTürklirası) olarak  bildirilmesine.07.08.2012.42

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.08.2012.42

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.07.08.2012.42

Haber Tarihi : 16/8/2012
Paylaş