KARAR:1

Odamıza   gelen  ve  komitemize  havale  edilen   T.C.  Sakarya  İş  Mahkemesinin
2007/569 esas sayı  ve   11.07.2012   tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.     Dava konusu  5  yıllık elektrik işçisinin  aylık ücreti 2005 yılındaki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki; bu brüt 488.70TL (DörtyüzseksensekizTürklirasıyetmişkuruş),   net  350.15TL (ÜçyüzelliTürklirasıonbeşkuruş) olarak bildirilmesine.09.08.2012.40 

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.08.2012.40

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.09.08.2012.40          

Haber Tarihi : 16/8/2012
Paylaş