KARAR:1

T.O.B.B.'nin, vefat eden sigorta acentelerinin durumları ile sigorta levha kayıt ücretlerinin durumları hakkında  bilgi talebimize istinaden gelen 18/07/2012 tarih ve 15805 sayılı yazısı görüşüldü. Bahsi geçen konunun Odamız Ticaret servisince meslek grubumuzdaki sigorta acentelerine toplu e-mail yoluyla duyurulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.10.08.2012.46

KARAR:2

SEGEM Sigorta acenteleri ve teknik personeli eğitiminin 5684 sayılı sigortacılık kanununda  3 yılda bir yenilenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Diğer meslek dallarında olmayan bu uygulamanın, sigorta acenteleri olarak 3 yılda bir teknik personellik belgesinin yeni bir eğitim ile tekrarlanması zorunluluğunun kaldırılması konusunda TOBB'ne Odamız Ticaret servisince yazı yazılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.10.08.2012.46

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.08.2012.46  

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.10.08.2012.46

Haber Tarihi : 16/8/2012
Paylaş