KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, 25/10/2010 tarihi itibariyle 4.000 m3 çakılın değerinin K.D.V. oranı da belirtilmek üzere talep ettiği 06/09/2012 tarih ve 2011/901 Esas Sayılı yazısı görüşüldü.

25/10/2010 Yılı itibariyle  çakılın m3 fiyatının 4.000,00-TL  ve  K.D.V.'sinin de  %18 olduğunun adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.10.2012.46
          
KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün, mineral toprakta dolgu m3 fiyatını talep ettiği 24/09/2012 tarih ve 1303 sayılı yazısı görüşüldü.
           
20 Kilometre temin içerisinde,  mineral toprak dolgu m3 fiyatının 20,00-TL (YirmiTürkLirası) + K.D.V. olabileceğinin adı geçen müdürlüğe bildirilmesine.04.10.2012.46         

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/972 Esas sayı  ve 11/09/2012 ile 25/09/2012 tarihli  yazıları ile talep ettiği, 2009 Yılı Temmuz Ayı itibariyle 6 yıllık tecrübeye sahip bir ağır vasıta şoförünün  ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava  konusu 2009 Yılı Temmuz Ayı itibariyle 6 yıllık tecrübeye sahip bir ağır vasıta şoförünün alabileceği aylık ücret,  o tarihteki   yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son 2009 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;693,00-TL (AltıyüzdoksanüçTürkLirası), net olarak;496,53-TL (DörtyüzdoksanaltıTürkLirasıelliüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.04.10.2012.46         

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.10.2012.46                   
           
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.04.10.2012.46

Haber Tarihi : 11/10/2012
Paylaş