KARAR:1

Meslek Komitemizden, Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Tem. Tic. ve
San. Ltd. Şti'nin 02/10/2012 tarihli  dilekçesi ekinde sunulan Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti'nin, Ektaş Eğit.İnş.Trz.Ltd.Şti. adına düzenlediği 01/10/2012 tarihli ve A-2722741 nolu fatura muhteviyatı elektrik malzemelerinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanması  talep edilmiştir.

Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, sözkonusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.11/10/2012.42
                       
KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11/10/2012.42

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.11/10/2012.42

Haber Tarihi : 18/10/2012
Paylaş