Veterinerler Odası ve Tavuk Entegre tesisleri arasındaki sorunların giderilmesi ve iletişimin sağlanması için, Veterinerler Odası başkanı, Entegre tesisi temsilcileri, Odamız  Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarının bulunacağı bir toplantı yapılmasına. Toplantı sonrası alınacak kararlar doğrultusunda İI Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İI Müdürlüğü temsilcilerinin de bulunacağı ve problemlerin tartışılacağı bir panel tertip edilmesi hususunun Yönetim kuruluna arzına .

Hızırtepe çocuk esirgeme yurdu bünyesinde kimsesiz kaldığından ve bakıma muhtaç çocuklar olduğu gibi, suç işlemiş ancak 18 yaşından küçük olduğu için Devlet tarafından korumaya alınan çocuklar da bulunmaktadır. Tüm yaş gruplarının da bir arada kalmak zorunda olduğu düşünülerek suç işleyen çocukların, diğer çocuklar üzerindeki olumsuz ve suça teşvik eden unsurları bulunduğu düşünülüğünden gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunun Yönetim kuruluna arzına.

Meslek grubumuzda bulunan güzellik salonlarının, Meslek Komitemizce yerinde ziyaret edilerek, meslekleri ile ilgili sorunların dinlenmesine karar verildi.
Haber Tarihi : 22/8/2009
Paylaş