KARAR:1
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  14/10/2012, 06/11/2012, 14/11/2012, 14/11/2012, 20/11/2012 tarih ve 3258, 3464, 3590, 3591 ve 3628 sayılı yazıları görüşüldü. Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.29.11.2012.47                
KARAR:2
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 12/10/2012 tarih ve 1749 sayılı yazısı görüşüldü. Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.29.11.2012.47          
KARAR:3
Komitemize havale edilen Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın, 01/11/2012 tarih ve 4220-757-12/Eml.Ş. sayılı yazısı görüşüldü.                   
Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Başkanlığa bildirilmesine.29.11.2012.47          
KARAR:4
Komitemize havale edilen Sapanca İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 30/10/2012 tarih ve 194/3565 sayılı yazısı görüşüldü. Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.29.11.2012.47                
KARAR:5
Ferizli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22/10/2012 tarih ve 196 sayılı yazısı görüşüldü. Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.29.11.2012.47           KARAR:6
Sakarya Hayırseverler Derneği'nin,  06/11/2012 tarih ve 20 sayılı yazısı görüşüldü. Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.29.11.2012.47          
KARAR:7
Meslek Komite Üyelerimizce Odamız üyesi iş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti veren şirket temsilcilerinin ziyaret edilerek konuyla ilgili olarak Odamız Salonu'nda bir seminer verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 29.11.2012.47      
KARAR:8
Meslek Komite Üyelerimizce İŞ-KUR, KOSGEB ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinden randevu alınarak ziyaret edilmesine ve konularıyla ilgili olarak, Odamız üyelerine yönelik Kosgeb, Marka, patent, proje destek, İşkur destekleri, sosyal güvenlik uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.29.11.2012.47          
KARAR:9
İlimizdeki tüm emlak komisyonculuğu ve emlak danışmanlarına yönelik “Emlak Komisyonculuğu” konusunda eğitim verilmesi teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.29.11.2012.47          
KARAR:10
Meslek grubumuzun iş kollarını ilgilendiren SGK ile ilgili Bilgilendirme yapmak üzere Ali TEZEL'in, Odamız tüm üyelerine sunum yapmak üzere davet edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.29.11.2012.47           
KARAR:11
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.11.2012.47
KARAR:12
Dilek ve temenniler dinlendi.29.11.2012.47
Haber Tarihi : 5/12/2012
Paylaş