KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk  Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 2012/415 Esas sayı  ve 17/10/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  Mayıs 2011 – Temmuz 2012 Yılları arasında bir  mermer işçisinin net ve brüt ücretinin ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
Mayıs 2011 – Temmuz 2012 Yılları arasında bir  mermer işçisi, 2011  Yılında alabileceği  aylık ücret,   o tarihlerdeki  yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu  2011 Yılı ilk altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;796,50-TL (YediyüzdoksanaltıTürkLirasıElliKuruş), net olarak;570,20-TL (BeşyüzyetmişTürkLirasıYirmikuruş), 2011 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak 837,00-TL (SekizyüzotuzyediTürkLirası), net olarak ta 599,21-TL (BeşyüzdoksandokuzTürkLirasıYirmibirkuruş), 2012 Yılı ilk altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;886,50-TL (SekizyüzseksenaltıTürkLirasıElliKuruş), net olarak;753,52-TL (YediyüzelliüçTürkLirasıElliikikuruş), ), 2012 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak 940,50-TL (DokuzyüzkırkTürkLirasıElliKuruş), net olarak ta 739,79-TL (YediyüzotuzdokuzTürkLirasıYetmişdokuzkuruş), (En düşük asgari geçim indirim değeri dahil) olduğunun  adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.06.12.2012.48

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk  Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 2012/469 Esas sayı  ve 17/10/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  2007 –  2012 Yılları arasında bir  mermer işçisinin net ve brüt ücretinin ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
2007 –  2012 Yılları arasında bir  mermer işçisinin net ve brüt ücretini belirtilen tarihlerdeki asgari ücret alabileceğinin olduğunun  adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.06.12.2012.48

KARAR:3
Gerek meslek grubumuz gerekse diğer meslek grubu üyelerimizden gelen, K belgeleri süre uzatımlarının (yenilenmesinden) süresinde yapılmamasından  kaynaklanan iptallerden dolayı yeni belge almak zorunda olduklarından ve bu işlemlerinde çok yüksek bedeller  alındığı  hususundaki vaki şikayetler Komitemizce görülmüştür.
K Belgesi Hizmetini veren Servimizce iptal dosyaları ve işlemleri hakkında istatistiki bilgiler hazırlanarak Yönetim Kurulu'na periyodik aralıklarla rapor sunulmasına, K Belgelerinin yenilenmemesinden kaynaklanan bedellerin üyelerimizi mağdur etmemesi bakımından  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na iletilmek üzere T.O.B.B. nezdinde Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına, Odamız üyesi firma ve şirket yetkililerine belge bitim tarihlerinden önce süre uzatımlarıyla alakalı kargo, e-posta, internet (web) sayfamızdan bilgilendirme ve Odamızca şifai (telefonla) olarak bilgilendirilmesine, kargo şirketinden teslimatlar (geri dönenler) konusunda günlük rapor alınması tekliflerimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.12.2012.48  

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.12.2012.48  
           
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.06.12.2012.48  

Haber Tarihi : 12/12/2012
Paylaş